Excel էլեկտրոնային աղյուսակների ծրագիրը նախատեսված է աղյուսակային տեսքով տվյալների հետ աշխատելու համար, մասնավորապես՝

  • տվյալներով տնտեսական, վիճակագրական, մաթեմատիկական և այլ հաշվարկներ անելու,
  • աշխատանքային ֆորմաների /շաբլոնների/ ստեղծման,
  • տվյալների հիման վրա դիագրամաներ կառուցելու,
  • որոշակի կրիտերիաներով տվյալների փնտրման և տեսակավորման,
  • տվյալների բազաների ստեղծման,
  • աղյուսակների և դրանց գրաֆիկական տարբերակների տպման համար։