General English դասընթացը ներառում է քերականության, կարդալու, գրելու և խոսելու հմտությունները զարգացնող թեմաներ:

Take our free English level test. Identify your level.